klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dotyczą:

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:  

1.       Administrator danych osobowych  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:                 

Fashion Trends Group SP Z O O Lipa 8 37-751 Żohatyn
adres do doręczeń: ul. Krakowska 87 32-050 Skawina    

2.       Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)       Zawarcia i realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego

b)       Przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

c)        Prezentowania reklam, ofert lub promocji dotyczących produktów oferowanych przez sklep internetowy, w szczególności realizacji umowy o świadczenie Newslettera

d)       Prowadzenia korespondencji z Klientami

e)       Wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

f)        Profilowanie w sposób zautomatyzowany  

3.       Obowiązek podania danych osobowych  

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z wykonania umowy przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f)RODO). Dotyczy to Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży oraz przy zapisie do Newslettera i stanowi warunek wykonania umowy sprzedaży. W pozostałych celach Dane Osobowe mogą być przetwarzane na podstawie: a) zgód wyrażonych dobrowolnie (np. na potrzeby osób biorących udział w konkursach) art. 6 ust. 1 lit.a) RODO. b) obowiązujących przepisów prawa – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, którym obarczony jest Administrator (np. rozliczenie przez Administratora zawartych umów sprzedaży na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych) c. innych niż wyżej wymienione cele tj. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią w szczególności do dochodzenia roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami.  

4.       Czas przetwarzania danych   Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty wykonania usługi  

5.       Odbiorcy danych osobowych   Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są podmioty wspierające nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz pełniącym role dostawcy zamówienia, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, usługi kurierskie, usługi spedycyjne, operatorzy logistyczni.    

6.       Prawa osoby, której dane dotyczą  

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

-         żądania dostępu do swoich danych osobowych

-         żądania sprostowania swoich danych osobowych

-         żądania usunięcia swoich danych osobowych

-         żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

-         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

-         żądania przenoszenia danych osobowych  

7.       Prawo do cofnięcia zgody Proszę usunąć, jeśli do przetwarzania nie dochodzi na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.  

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.  

8. Skarga do organu nadzorczego  

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

10.Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej  

Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.    

11.Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale nie będzie to wywoływać wobec Pana/Panią żadnych skutków prawnych lub istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pana/Pani danych, poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji o Panu/Pani w szczególności analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.        

 

### Dbamy o Twoją prywatność Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z [Polityką dotyczącą cookies]([https://yessport.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html] "Polityka dotycząca cookies"). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel